ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημ. Δημοσίευσης
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/07/2024 19/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 24/07/2024 19/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 24/07/2024 18/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 10/07/2024 05/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 11/07/2024 05/07/2024
Ανάθεση προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων 26/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 27/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινοτήτας Ξάνθης στις 26/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/06/2024 19/06/2024
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής στις 20/06/2024 18/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/06/2024 14/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 19/06/2024 14/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/06/2024 13/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 13/06/2024 07/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 12/06/2024 07/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 10/06/2024 06/06/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 05/06/2024 05/06/2024
Ανάθεση τεχν. ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγx. καυσαερίων, πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχ/των Δήμου Ξάνθης 04/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/05/2024 25/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 30/05/2024 25/05/2024
Εργασίες τεχν. ελέγχου, έκδοσης κάρ. ελέγχου καυσαερίων, πιστοποίησης ταχογράφων οχημάτων και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των Δήμου Ξάνθης 22/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/05/2024 16/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 23/05/2024 16/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 16/05/2024 10/05/2024
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 13/05/2024 10/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/5/2024 10/05/2024
Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και προμήθειας ζωοτροφών για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης 02/05/2024
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων «Γιορτές Νεολαίας 2024» 02/05/2024
Διακομματική σύσκεψη για την κατανομή χώρων προεκλογικής προβολής 25/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 25/04/2024 19/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/04/2024 19/04/2024
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 18/04/2024 16/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 18/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 15/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 17/04/2024 11/04/2024
Ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2024» 11/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 11/04/2024 05/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον μάθησης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της αγγλικής γλώσσας» 05/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 10/04/2024 04/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 03/04/2024 29/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/03/2024 22/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28/03/2024 22/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 27/03/2024 22/03/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 22/03/2024 21/03/2024
Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης 21/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 14/03/2024 08/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29/02/2024 23/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/02/2024 23/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/02/2024 17/02/2024
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 22/02/2024 16/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/02/2024 15/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 19/02/2024 15/02/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου οχημάτων & μηχανημάτων 06/02/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 06/02/2024 05/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 31/01/2024 26/01/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 25/01/2024 25/01/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/01/2024 19/01/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 24/01/2024 19/01/2024
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/01/2024 29/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/12/2023 19/12/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2023 18/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2023 15/12/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2023 15/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/12/2023 15/12/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2023 13/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/12/2023 12/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/12/2023 12/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2023 12/12/2023
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/12/2023 11/12/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2023 08/12/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/12/2023 07/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/11/2023 24/11/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/11/2023 22/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/11/2023 20/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/11/2023 16/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2023 10/11/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2023 10/11/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 07/11/2023 07/11/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/11/2023 06/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/11/2023 30/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 31/10/2023 27/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/10/2023 26/10/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2023 20/10/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/10/2023 20/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/10/2023 20/10/2023
Παρουσίαση του Λευκώματος για τα νεοκλασικά κτίρια στην Παλιά Πόλη 29/09/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/09/2023 22/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/09/2023 08/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 13/09/2023 08/09/2023
Μίσθωση ασθενοφόρου δευτερογενών περιστατικών για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 07/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/09/2023 01/09/2023
Συνεδρίαση Δήμοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στη 01/09/2023 29/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/08/2023 25/08/2023
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/08/2023 24/08/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/08/2023 22/08/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/08/2023 11/08/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/08/2022 10/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/08/2023 10/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 04/08/2023 01/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03/08/2023 29/07/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/07/2023 21/07/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/07/2023 20/07/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/07/2023 20/07/2023
Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης στις 17/07/2023 14/07/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/07/2023 13/07/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/07/2023 08/07/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/07/2023 08/07/2023
Συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ξάνθης για τον απολογισμό του προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 22/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/06/2023 17/06/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/06/2023 17/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 21/06/2023 16/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 14/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 14/06/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 13/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/06/2023 08/06/2023
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/06/2023 07/06/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/06/2023 02/06/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/06/2023 02/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 06/06/2023 02/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/05/2023 30/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/05/2023 26/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 29/05/2023 25/05/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/05/2023 19/05/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/05/2023 12/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 17/05/2023 12/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/05/2023 11/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 15/05/2023 11/05/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/05/2023 11/05/2023
Έκτακτη-ειδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/05/2023 05/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 08/05/2023 04/05/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/05/2023 04/05/2023
Σύσκεψη πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές 02/05/2023
Ειδική Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 28/04/2023 26/04/2023
Ειδική συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 28/04/2023 25/04/2023
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 28/04/2023 25/04/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 26/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 25/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/04/2023 20/04/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 19/04/2023 13/04/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/04/2023 13/04/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 31/03/2023 28/03/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/02/2023 13/02/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/02/2023 13/02/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/02/2023 03/02/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 27/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 30/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/01/2023 20/01/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 19/01/2023 16/01/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/01/2023 12/01/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 13/01/2023 10/01/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 27/12/2022 24/12/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/12/2022 22/12/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/12/2022 16/12/2022
Ειδική Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/12/2022 16/12/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/12/2022 16/12/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/12/2022 15/12/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 14/12/2022 10/12/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 23/11/2022 21/11/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/11/2022 21/11/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/11/2022 11/11/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 01/11/2022 27/10/2022
Πρόσκληση: Παράδοση της Μελέτης Αποκατάστασης του Νερόμυλου Ξάνθης 18/10/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/10/2022 10/10/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 26/09/2022 26/09/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/09/2022 09/09/2022
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 07/09/2022 07/09/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 06/09/2022 05/09/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/08/2022 26/08/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 25/08/2022 19/08/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/08/2022 19/08/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 09/08/2022 08/08/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 27/07/2022 22/07/2022
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 18/07/2022 14/07/2022
Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου, Διεθνή Διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED». 20/06/2022
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 20/06/2022 16/06/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού - αφορά μόνο την Ομάδα Β΄) 10/06/2022
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/05/2022 27/05/2022
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 30/05/2022 26/05/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 23/05/2022 19/05/2022
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/05/2022 12/05/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/05/2022 06/05/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 04/05/2022 29/04/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/05/2022 28/04/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/04/2022 27/04/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτρ. στις 20/04/2022 18/04/2022
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 18/04/2022 15/04/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτρ. στις 13/04/2022 12/04/2022