Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 25/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 19-4-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                         Αριθμ.πρωτ.11882
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 25 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 2. Έγκριση του από 10-4-2024 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης»» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 18-4-2024 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΟΥΣ», στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός)
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Βελτίωση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 6. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Βελτίωση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 7. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου ΕΚ ΑΘΗΝΑ στην Ξάνθη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 8. Πορεία υλοποίησης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων Α.Π.Ε. στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες τού καταφυγίου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 10. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας, διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 11. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Τσάπαλης)
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού (εισηγήτρια Παρθενόπη Κελτσίδου, Πρόεδρος ΔΚΞ)
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών καταργηθέντων ΝΠΔΔ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 15. Έγκριση ανάθεσης σε ανάδοχο, των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης στις απαιτούμενες διαδικασίες βάσει θεσμικού πλαισίου, για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 17. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (συντάκτης Ανδρέας Χατζής)
 18. Σύσταση νέας παγίας προκαταβολής, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 19. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 20. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση, Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 21. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, στο 3ο φεστιβάλ παιχνιδιών χωρίς σύνορα, με το τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΠΘ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής