Διαφάνεια στο Δήμο

Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσεων, Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών, κλπ.

Πράξεις - αποφάσεις υπηρεσιών και οργάνων, όπως αναρτώνται στη "Δι@ύγεια" (εξωτερικός σύνδεσμος)

Για αναζήτηση μέσα στον ιστότοπο του Δήμου Ξάνθης, πατήστε εδώ!

Προσοχή: Προτιμήστε την αναζήτηση μέσα στον ιστότοπο της "Δι@ύγειας", πατώντας εδώ!

 

Εσωτερική αρχειοθέτηση αποφάσεων των Οργάνων του Δήμου ταξινομημένες σε φακέλλους ανά έτος και αριθμό απόφασης.
Περιλαμβάνει και τις αποφάσεις που δεν αναρτώνται στη "Δι@ύγεια".

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη