Διαφάνεια στο Δήμο

Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσεων, Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών, κλπ.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη