Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 19/06/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Εύμοιρο   14   Ιουνίου   2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης                                             Αριθμ.Πρωτ. 18324
Τηλέφωνο: 25413 50440                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ευμοίρου,  την  19 Ιουνίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Πρόταση για την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση οδών στους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας.
  1. Πρόταση για την ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό Νέας Μορσίνης της Δημοτικής Κοινότητας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ