Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη 23-2-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                      Αριθμ.πρωτ.5391
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 2. Ανάκληση ή μη της αριθμ.2185/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου με κυλικείο
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2023 (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022
 5. Έγκριση του από 1-2-2024 πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 2-2-2024 πρακτικού τής Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: “Επέκταση του δικτύου οδοφωτισμού στην οδό Εθ. Αιμοδότη και στην οδό Ανδ. Παπανδρέου του δήμου Ξάνθης” (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 9-2-2024 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας, πληροφοριακών πινακίδων & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση της από 22-1-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως (εισηγήτρια Μαρία Άννα Ανδρέου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Κατάπτωση, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αύξοντα αριθμό 191256 και τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αναστάσιος Ταρενίδης)
 12. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, για την υποστήριξη λογιστικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, από Αντιδημάρχους και υπαλλήλους τού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 15. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2024, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Ορισμός του Δήμου Ξάνθης, ως δικαιούχο των τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΔΔ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 17. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου Αθηνών, για την υποβολή αιτήματος αναβολής αίτησης, ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 22-2-2024 & έγκριση καταβολής ποσού (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 18. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 15-5-2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 16-5-2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 30-9-2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 21. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 6-11-2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 22. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 23. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης)
 24. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική επιχορήγηση συλλόγων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής