Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 21-07-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθμ.πρωτ.16910
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
 1. Έγκριση του από 14-7-2023 πρακτικού τής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Aνάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση των από 17/07/2023 & 18/07/2023πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση των από 19/07/2023 & 20/07/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συνοδευτικά μέτρα ωφελούμενων ΤΕΒΑ της Κ.Σ "ΣΤΗ-ΡΙΖΩ" Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από  17/07/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα Δημοτικών γηπέδων Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από  18/07/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από  19/07/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης (άρθρο 72 του Ν.3852/2010, άρθρα 53, 54 του Ν. 4412/2016) και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Παροχή  υπηρεσιών συμβούλου  για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης" (εισήγηση Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την μη άσκηση έφεσης και αναίρεσης κατά τής αριθμ.40/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 10. Οικονομική επιχορήγηση συλλόγων
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής