Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ξάνθη 8-12-2023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                         Αριθμ.πρωτ.32859                 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 22-11-2023 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από  4-12-2023 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση των από 6-12-2023 πρακτικών διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών τού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ««Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Τμήμα 1» & «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Τμήμα 2» (εισηγήτρια Όλγα Θεραπίδου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης διάθεσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
 5. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων τού γραφείου Εσόδων & Περιουσίας τού Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Οκταποδά)
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, έτους 2024 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων, για την περίοδο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών, για την επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής