Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 23/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Εύμοιρο  16  Μαΐου   2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθμ.Πρωτ. 14001
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης
Τηλέφωνο: 25413 50440

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ευμοίρου, την  23  Μαΐου 2024, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Πρόταση για επισκευές – συντήρηση περίφραξης κοιμητηρίων οικισμού Ευμοίρου.
  2. Πρόταση για την ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό ομογενών Ευμοίρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ