Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 30/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 24-5-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθμ.πρωτ.15425
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 2. Ανάκληση ή μη της αριθμ.2185/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου με κυλικείο
 3. Οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την απόρριψη τής από 03-11-2023 εμπροθέσμως υποβληθείσας ένστασης, κατά των με αριθμό 51/2023 & 192/2023 προγενέστερων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση υψομετρικής μελέτης σε τμήματα των οδών Βαμβακά, Στρατηγού Μαζαράκη, Μητροπολίτου Αντωνίου & Λ. Πύργου, εντός της πόλεως Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 6. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ τους έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 8. Έγκριση /παραλαβή του Α΄ σταδίου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε, για την πράξη: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΣΤΟΣ ΑΕ, για την ωρίμανση των έργων προτεραιότητας για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Ξάνθης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης» 2021 – 2027, ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 10. Έγκριση του από 21-5-2024 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής μελέτης με τίτλο: «Εργασία Συντήρησης Χλοοτάπητα Δημοτικών Γηπέδων Ξάνθης» και παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασία Συντήρησης Χλοοτάπητα Δημοτικών Γηπέδων Ξάνθης», σε ιδιωτική επιχείρηση με το ανάλογο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Θωμάς Ηλιάδης)
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον προέλεγχο ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεων των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, του κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση απολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου – Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2024 (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 15. Μη αποδοχή δωρεάς ακινήτου, στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή τού Δήμου Ξάνθης, στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Καρναβαλιού του Δήμου Κορυτσάς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μιχαήλ Τσέπελης)
 17. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών, για την οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αναστάσιος Ταρενίδης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής