Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη, 21 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 8313   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541083240 - 2541038241
Εσωτ: 109

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Όλους τους οικονομικούς φορείς που ασχολούνται με κτηνιατρικές υπηρεσίες - ζωοτροφές

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Υ2/14-03-2024 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 7577/14-03-2024 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ!