Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη 12-5-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ      Αριθμ.πρωτ.10777
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Φανουράκη Εμμανουήλ
  2. Ζερενίδη Ιωάννη
  3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
  4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
  5. Ελευθεριάδη Απόστολο
  6. Ιγιαννίδη Στέφανο
  7. Καλογερή Γεώργιο
  8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
  9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 16 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του από  14-02-2023 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 09/03/2023 και 10/03/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 18/04/2023 και 19/04/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 20/04/2023 και 21/04/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 04/05/2023 05/05/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. “ΣΤΗΡΙΖΩ” των ετών 2018-2019» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 09/05/2023 και 10/05/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και β) ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας" (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

08ο ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Συνοδευτικά Μέτρα ωφελουμένων ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΣΤΗΡΙΖΩ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ" (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

09ο ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής