Ο Δήμος Ξάνθης (Οργάνωση - Λειτουργία)

Μήνυμα και βιογραφικό νυν Δημάρχου - διατελέσαντες Δήμαρχοι Ξάνθης
Εσωτερική δομή Δήμου Ξάνθης, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κ.α.
Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσεων, Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών, κλπ.

Πράξεις - αποφάσεις υπηρεσιών και οργάνων, όπως αναρτώνται στη "Δι@ύγεια" (εξωτερικός σύνδεσμος)

Για αναζήτηση μέσα στον ιστότοπο του Δήμου Ξάνθης, πατήστε εδώ!

Προσοχή: Προτιμήστε την αναζήτηση μέσα στον ιστότοπο της "Δι@ύγειας", πατώντας εδώ!

Εσωτερική αρχειοθέτηση αποφάσεων των Οργάνων του Δήμου ταξινομημένες σε φακέλλους ανά έτος και αριθμό απόφασης.
Περιλαμβάνει και τις αποφάσεις που δεν αναρτώνται στη "Δι@ύγεια".

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εναλλακτικός τρόπος λήψης αποφάσεων - Πατήστε εδώ!

 

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Νομικά πρόσωπα και άλλοι φορείς, εποπτευόμενα από τον Δήμο, όπως ΔΕΥΑΞ, Κέντρο Πολιτισμού, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Σχολικές Επιτροπές

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη