Ο Δήμος Ξάνθης (Οργάνωση - Λειτουργία)

Μήνυμα και βιογραφικό νυν Δημάρχου - διατελέσαντες Δήμαρχοι Ξάνθης
Εσωτερική δομή Δήμου Ξάνθης, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κ.α.
Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσεων, Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών, κλπ.

Πράξεις - αποφάσεις υπηρεσιών και οργάνων, όπως αναρτώνται στη "Δι@ύγεια" (εξωτερικός σύνδεσμος)

Προσοχή: Προτιμήστε την αναζήτηση στον ιστότοπο της "Δι@ύγειας", πατώντας εδώ!

Για αναζήτηση μέσα στον ιστότοπο του Δήμου Ξάνθης, πατήστε εδώ!

Εσωτερική αρχειοθέτηση αποφάσεων των Οργάνων του Δήμου ταξινομημένες σε φακέλλους ανά έτος και αριθμό απόφασης.
Περιλαμβάνει και τις αποφάσεις που δεν αναρτώνται στη "Δι@ύγεια".

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εναλλακτικός τρόπος λήψης αποφάσεων - Πατήστε εδώ!

 

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Νομικά πρόσωπα και άλλοι φορείς, εποπτευόμενα από τον Δήμο, όπως ΔΕΥΑΞ, Κέντρο Πολιτισμού, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Σχολικές Επιτροπές

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη