Ο Δήμος Ξάνθης (Οργάνωση - Λειτουργία)

 

Δήμαρχος

Χαιρετισμός και βιογραφικό Δημάρχου Ξάνθης

Δομή, Όργανα Αποφάσεων, Επιτροπές

Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών

Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία Υπηρεσιών του Δήμου

 

Διαφάνεια στον Δήμο:

"Διαύγεια": Πράξεις Δήμου (εξ. σύνδεσμος)

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Επιχειρησιακά (Στρατηγικά) Σχέδια Δήμου

Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής

Κληροδοτήματα

Κατάλογος έργων ΕΣΠΑ

ΜηΜΕΔ

 

Σημαντικές σελίδες Δήμου

Πρόγραμμα "Διαύγεια"
Γραμμή Δημότη
Πολιτική Προστασία
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ψηφιακή Πινακοθήκη
Δημοτικό Ραδιόφωνο
ΔΕΥΑ Ξάνθης
Ζωντανή εικόνα από κάμερες της Ξάνθης
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας