ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 21-4-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.9037
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Φανουράκη Εμμανουήλ
  2. Ζερενίδη Ιωάννη
  3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
  4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
  5. Ελευθεριάδη Απόστολο
  6. Ιγιαννίδη Στέφανο
  7. Καλογερή Γεώργιο
  8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 25 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

01ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

02ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών οδών, εγκαταλειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων και περιφερειακών νεκροταφείων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού)

03ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του καταστήματος στην οδό Μπρωκούμη 39-41 κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 13-3-2022 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τής Επιτροπής διενέργειας τής δημοπρασίας του άρθρου παρ.1 του ΠΔ/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 13-3-2022 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τής Επιτροπής διενέργειας τής δημοπρασίας του άρθρου παρ.1 του ΠΔ/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

06ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση δικηγόρου τού Δήμου Ξάνθης, για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων ενώπιον του αρμόδιου κτηματολογικού δικαστή του Μον. Πρωτ. Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

07ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για συμμετοχή τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργωτή σε εκδήλωση με τον Σύλλογο Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

08ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

09ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης

 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ