Όλα τα νέα: Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις - διαγωνισμοί, Προσλήψεις

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δήμου Ξάνθης και νομικών προσώπων του

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών του Δήμου και Διοικητικών Συμβουλίων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και νομικών προσώπων του

Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη