Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τεχνικά προβλήματα απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής

Αρχική
Αριθμός των Κατηγοριών: 1
folder.png ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Υποκατηγορίες: 53
Αρχεία: 7066

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη