ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αρχική
Αριθμός των Κατηγοριών: 1
folder.png ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Υποκατηγορίες: 47
Αρχεία: 6431

Εσωτερική αρχειοθέτηση αποφάσεων των Οργάνων του Δήμου ταξινομημένες σε φακέλλους ανά έτος και αριθμό απόφασης.
Περιλαμβάνει και τις αποφάσεις που δεν αναρτώνται στη "Δι@ύγεια".

Τα αρχεία αναρτώνται με ευθύνη των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση τεχνικών σφαλμάτων, ενημερώστε τον διαχειριστή του ιστότοπου.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη