Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 17/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Κιμμέρια, 12 Μαϊου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                Αριθμ. Πρωτ: 10711
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
Ταχ. Δ/νση: Αμφέραου 61, Κιμμέρια Ξάνθης
Πληροφορίες: Τζατζίδου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2541 023347
Email: kimmeria@cityofxanthi.gr    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
κ.κ.1. Εμίν ογλού Αμέτ Ραμαδάν
2. Μπαντάκ Μπεσήμ
3 Μαλκότς Ορχάν
4. Χατζημπεκτές Γιοξέλ
5. Μπουδούρ Ραμαδάν
6. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 17 Μαϊου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, στο Κοινοτικό Κατάστημα Κιμμερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν3852/2010 και του άρθρου 89 του Ν.4555/18, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΤΑ ΚΕΜΟΥΡΑΝ