Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 10/06/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Εύμοιρο   6   Ιουνίου   2024
ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ                                Αριθμ.Πρωτ. 17216
ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης
Τηλέφωνο: 25413 50440
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ευμοίρου,  την  10 Ιουνίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Πρόταση για την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση οδών στους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας.
  2. Πρόταση για την ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό Νέας Μορσίνης της Δημοτικής Κοινότητας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ