Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 27/06/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη 21-6-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              Αριθμ.πρωτ.19189
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης, για ένα (1) έτος» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μιχαήλ Τσέπελης)
 3. Αποδοχή των αριθμ.1582/11-10-2023 & Α70/14-3-2024 αποφάσεων 1ου κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Γ΄ τμήματος Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, αντίστοιχα (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση των από 20-6-2024 & 21-6-2024 πρακτικών α) διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση τής από 21-6-2024 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ομάδα Θ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση τής από 18-6-2024 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β’ του Ν.4412/2016 (εισηγητής Ευστράτιος Μπουργουτζόγλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε προσωπικό μερικής και πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2024-2025 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 9. Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων τού γραφείου Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Οκταποδά)
 10. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, εντός των ορίων τής ΔΚ Σταυρούπολης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 11. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, εντός των ορίων τής ΔΚ Κιμμερίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 12. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. δ του Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 13. Έγκριση παράστασης δικηγόρου Αθηνών, ενώπιον του Προέδρου τού Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση καταβολής ποσού (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής