Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 18/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κιμμέρια, 12 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ: 10819
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
Ταχ. Δ/νση: Αμφέραου 61, Κιμμέρια Ξάνθης
Πληροφορίες: Τζατζίδου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2541 023347
Email: kimmeria@cityofxanthi.gr     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
κ.κ.1. Σιράκ Ερδάλ
2. Τσαρικτσή Γκιοκάν
3  Εμίν ογλού Αμέτ Ραμαδάν.
4. Μαλκότς Ορχάν

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 18 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σε  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, στο Κοινοτικό Κατάστημα Κιμμερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 89 του Ν.4555/18, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης – αγρών, Σχολικού κλήρου, ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης, στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠ ΣΑΛΗ ΛΟΥΝΙΦΕΡ