Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου οχημάτων & μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης με διάθεση μηχανημάτων έργου/οχημάτων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Ξάνθης και Σταυρούπολης, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε όλη την πρόσκληση ενδιαφέροντος