Σύντομη ενημέρωση για τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς, εποπτευόμενους από τον Δήμο Ξάνθης

Δημοτικό Ραδιόφωνο "Όμορφη Πόλη"

ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης) 

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ξάνθης

 

Νέα Νομικών Προσώπων Δήμου:

Δημοτικό Ραδιόφωνο