Ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2024»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ξάνθη, 11 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 10720  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννης Ζήσης
Τηλ.: 2541083240
NUTS: ΕL512

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

Όλους τους οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Υ28/05-04-2024 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 9892/05-04-2024 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του φεστιβάλ «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2024».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ!