Ειδική Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 28/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Εύμοιρο 24 Απριλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                    Αριθμ.Πρωτ. 9109
ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης
Τηλέφωνο: 25413 50440
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.5043/2023, Α΄91, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων, για τη δημοτική περίοδο έως 31-12-2023.

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ