Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη 18-9-2023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       Αριθμ.πρωτ.23476                 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 29-8-2023 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση των από 30-8-2023 και 31-8-2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης στο Κεντρικό και στα έξι (6) περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 15-9-2023 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών & ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής τού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση των από 19-9-2023 και 20-9-2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση του αριθμ.πρωτ.21702/6-9-2023 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγρών καλλιεργήσιμης γης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση ακύρωσης, της από 27-4-2023 δημοπρασίας, για την εκποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινό.
 8. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 22 Νοεμβρίου 2023 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 11 Δεκεμβρίου 2023 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 10. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 24 Ιανουαρίου 2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 11. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 3 Απριλίου 2023 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 26 Απριλίου 2024 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης, για αντίκρουση της αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 14. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης, για αντίκρουση της αγωγής, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 15. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για επίδοση εξώδικης όχλησης για καταβολή μισθωμάτων και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου κατά μισθώτριας του Δήμου Ξάνθης

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής