Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ξάνθη 24-11-2023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθμ.πρωτ.31258                 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

  1. Έγκριση του από 22-11-2023 πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)
  2. Έγκριση του από  10/10/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ««Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ξάνθης». (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  3. Έγκριση του από 23/11/2023 Πρακτικό αποσφράγισης του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  4. Έγκριση των από 12/10/2023 & 13/10/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  5. Έγκριση των από 16/10/2023 & 17/10/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές». (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  6. Έγκριση των από 16/10/2023 & 17/10/2023 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας, πληροφοριακών πινακίδων & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων»
  7. Έγκριση του από  25/10/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης στο Κεντρικό και στα έξι (6) περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση μέσων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Ξάνθης» και μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Στέφανος Ιγιαννίδης)
  9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ξάνθης» και μη διαίρεση τής συγκεκριμένη σύμβασης σε τμήματα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Στέφανος Ιγιαννίδης)
  10. Επιλογή διαδικασίας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής με αριθμ.π.16/22-11-2023 τεχνικής περιγραφής τής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, έγκριση των όρων τής πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  11. Έγκριση παραλαβής παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με τίτλο «Μελέτες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κλειστού διώροφου υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ οδού Κ. Μπένη του Δ. Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
  12. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  13. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών
  14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής