Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 15/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης
Τηλέφωνο: 25413 50440
Εύμοιρο 9 Απριλίου 2024
Αριθμ.Πρωτ. 10236

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ευμοίρου, την  15  Απριλίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για  να  συζητηθούν  τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Σχετικά με την καθαριότητα στους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας και την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.
  2. Προτάσεις για την  εκτέλεση  αντιπλημμυρικών  έργων  στους  οικισμούς  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ