Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 11/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 5-4-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθμ.πρωτ.10014
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση των από 28/03/2024 & 29/03/2024 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων σαρώθρων» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση της αριθμ.πρωτ.9682/28-3-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής αντικειμένου τής σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγητής Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Τροποποίηση της αριθμ.382/2023 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής επιτροπής, σχετικά με: «Έγκριση των από 21-12-2023 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τους ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με τίτλο: α) «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, ΟΜΑΔΑ Α - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κ.μ.» και β) «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, ΟΜΑΔΑ Β - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό υπόγειων κάδων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 4. Αποδοχή δωρεάς του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης «ΠΑΚΕΘΡΑ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 5. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας τού άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ Δήμου Αβδήρων και Δήμου Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), έγκριση των όρων, ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς – βρεφικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ελένη Γιάνναρου)
 8. Υποβολή αιτήματος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, καθορισμός αριθμού ατόμων, καθώς και ειδικοτήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 10. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 11. Έγκριση για την έκδοση άδειας κοπής δέντρων, στο θεματικό πάρκο Λιμνίο Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Θωμάς Ηλιάδης)
 12. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για την οικονομική επιχορήγηση Συλλόγου (εισηγητής Αναστάσιος Ταρενίδης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής