Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη 8-9-2023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                      Αριθμ.πρωτ.22275
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 05-09-2023 πρακτικού τής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Aνάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ.0+533». (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 07-09-2023 πρακτικού αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ». (εισηγητής Κυριάκος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Συγκρότηση επιτροπής για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρο, Πριόνιο» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
 4. Έγκριση του σχεδίου απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) του Υποέργου 1 της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002298 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Λήξη σύμβασης του έργου: «Business excellence in tourism/acronym: Exceltour» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 6. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.19640 και 19638/21-8-2023 πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση του αριθμ.πρωτ.19636/21-8-2023 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την μη άσκηση έφεσης και αναίρεσης κατά τής με αριθμό 65/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής