ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Τίτλος Ημ. Δημοσίευσης
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/07/2024 19/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 24/07/2024 19/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 24/07/2024 18/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 17/07/2024 11/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 10/07/2024 05/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 11/07/2024 05/07/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 27/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινοτήτας Ξάνθης στις 26/06/2024 21/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/06/2024 19/06/2024
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής στις 20/06/2024 18/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/06/2024 14/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 19/06/2024 14/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 19/06/2024 13/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 13/06/2024 07/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 12/06/2024 07/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου στις 10/06/2024 06/06/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 05/06/2024 05/06/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/05/2024 25/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 30/05/2024 25/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/05/2024 16/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 23/05/2024 16/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 16/05/2024 10/05/2024
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 13/05/2024 10/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/5/2024 10/05/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 25/04/2024 19/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/04/2024 19/04/2024
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 18/04/2024 16/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 18/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 15/04/2024 12/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 17/04/2024 11/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 11/04/2024 05/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 10/04/2024 04/04/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 03/04/2024 29/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/03/2024 22/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28/03/2024 22/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 27/03/2024 22/03/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 22/03/2024 21/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 14/03/2024 08/03/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29/02/2024 23/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/02/2024 23/02/2024
Ημερομηνίες Τακτικών και Ειδικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής για το 2024 22/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 21/02/2024 17/02/2024
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 22/02/2024 16/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/02/2024 15/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 19/02/2024 15/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 12/02/2024 08/02/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 06/02/2024 05/02/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 31/01/2024 26/01/2024
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 25/01/2024 25/01/2024
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/01/2024 19/01/2024
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 24/01/2024 19/01/2024
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/01/2024 29/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/12/2023 19/12/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2023 18/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2023 15/12/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2023 15/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 19/12/2023 15/12/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2023 13/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/12/2023 12/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/12/2023 12/12/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2023 12/12/2023
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 15/12/2023 11/12/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2023 08/12/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 11/12/2023 07/12/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023 24/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/11/2023 24/11/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/11/2023 22/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/11/2023 20/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 20/11/2023 16/11/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2023 10/11/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2023 10/11/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 07/11/2023 07/11/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/11/2023 06/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/11/2023 06/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/11/2023 30/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 31/10/2023 27/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/10/2023 26/10/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2023 20/10/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 25/10/2023 20/10/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/10/2023 20/10/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/09/2023 22/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/09/2023 18/09/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/09/2023 08/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 13/09/2023 08/09/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/09/2023 01/09/2023
Συνεδρίαση Δήμοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στη 01/09/2023 29/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/08/2023 25/08/2023
Συνεδρίαση Δημ. Κοινότητας Ξάνθης στις 28/08/2023 24/08/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 22/08/2023 22/08/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/08/2023 18/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/08/2023 11/08/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/08/2022 10/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/08/2023 10/08/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 04/08/2023 01/08/2023
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03/08/2023 29/07/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 26/07/2023 21/07/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 26/07/2023 21/07/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/07/2023 20/07/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 24/07/2023 20/07/2023
Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης στις 17/07/2023 14/07/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 17/07/2023 13/07/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/07/2023 08/07/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 12/07/2023 08/07/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 21/06/2023 17/06/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 21/06/2023 17/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 21/06/2023 16/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 14/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 14/06/2023
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 14/06/2023 13/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 12/06/2023 08/06/2023
Έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 07/06/2023 07/06/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/06/2023 02/06/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 06/06/2023 02/06/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 06/06/2023 02/06/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 30/05/2023 30/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 30/05/2023 26/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 29/05/2023 25/05/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/05/2023 19/05/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 16/05/2023 12/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων στις 17/05/2023 12/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 12/05/2023 11/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 15/05/2023 11/05/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 15/05/2023 11/05/2023
Έκτακτη-ειδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/05/2023 05/05/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης στις 08/05/2023 04/05/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 08/05/2023 04/05/2023
Ειδική Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 28/04/2023 26/04/2023
Ειδική συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 28/04/2023 25/04/2023
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 28/04/2023 25/04/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 25/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 26/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Ξάνθης στις 25/04/2023 21/04/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 24/04/2023 20/04/2023
Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 19/04/2023 13/04/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 19/04/2023 13/04/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 05/04/2023 03/04/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 03/04/2023 30/03/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Ευμοίρου στις 31/03/2023 28/03/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 28/03/2023 24/03/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 22/03/2023 18/03/2023
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/03/2023 16/03/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 17/03/2023 13/03/2023
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/03/2023 13/03/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 15/03/2023 10/03/2023
Μεταφορά Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου λόγω 3ημερου Εθνικού πένθους 02/03/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 02/03/2023 24/02/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 01/03/2023 24/02/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 28/02/2023 23/02/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/02/2023 13/02/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/02/2023 13/02/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 08/02/2023 03/02/2023
Έκτακτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 27/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 30/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 30/01/2023 26/01/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 27/1/2023 23/01/2023
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 24/01/2023 20/01/2023
Συνεδρίαση Κοινότητας Κιμμερίων στις 19/01/2023 16/01/2023
Ειδική Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/01/2023 12/01/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 13/01/2023 10/01/2023
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 27/12/2022 24/12/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 27/12/2022 22/12/2022
Δήμαρχος Ξάνθης: Προτεραιότητες η αναπτυξιακή προοπτική και η κοινωνική μέριμνα 22/12/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/12/2022 16/12/2022
Ειδική Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 21/12/2022 16/12/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 20/12/2022 16/12/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/12/2022 15/12/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 19/12/2022 15/12/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 14/12/2022 10/12/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 14/12/2022 10/12/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 12/12/2022 08/12/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 05/12/2022 01/12/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 30/11/2022 26/11/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 23/11/2022 21/11/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 22/11/2022 21/11/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 22/11/2022 21/11/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 21/11/2022 17/11/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/11/2022 11/11/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 15/11/2022 11/11/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 10/11/2022 08/11/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 08/11/2022 04/11/2022
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 01/11/2022 27/10/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 27/10/2022 24/10/2022
Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής στις 26/10/2022 24/10/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 21/10/2022 18/10/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 17/10/2022 13/10/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/10/2022 10/10/2022
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 26/09/2022 26/09/2022
Συνεδρίαση Οικ.Επιτροπής στις 23/09/2022 19/09/2022
Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/09/2022 13/09/2022
Συνεδρίαση Οικονομ. Επιτροπής στις 14/09/2022 09/09/2022
Συνεδρίαση της Κοινότητας Ξάνθης στις 12/09/2022 08/09/2022
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 07/09/2022 07/09/2022