Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 26/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                        Ξάνθη 21-07-2023
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                                                Αριθ.Πρωτ:16911
Τηλ: 2541024432                                                      
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 • Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
 • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 26 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 1. Λήψη μέτρων ρύθμισης τής κυκλοφορίας, για τη διεξαγωγή τής 32ης περιόδου των εκδηλώσεων των Γιορτών Παλιάς Πόλης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
 2. Έγκριση της από 10-2-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης’’» (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τριών (3) μηνών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τής πόλης τής Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 28/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης» και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 29/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 225/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου Ξάνθης από αναπληρωματικό μέλος, στην Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ καθώς και στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CCLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.235/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Αντικατάσταση εκπροσώπου στο ΔΣ της Αστικής εταιρείας – αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία: «ΑΣ Κ.ΟΙΚΟΝ.ΕΣ» και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 36/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2023 και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 26/2023 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.177/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή του Ν.2734/99 για την άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος σε πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή και συνεπής τροποποίηση τής με αριθμό 232/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεωρήσεως θεάτρων και κινηματογράφων της Π.Ε. Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση τής με αριθμό 140/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 15. Αντικατάσταση τακτικού μέλους τού Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.231/2019 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
 16. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 17. Έγκριση της αριθμ.1/2023 απόφασης τής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης και ορισμός τριμελούς επιτροπής (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 18. Έγκριση της με αριθμ.13/2023 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 20. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Διαγραφή ποσών ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ