Ημερομηνίες Τακτικών και Ειδικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής για το 2024

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Ευστράτιου Κοντού, ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις Τακτικές και Ειδικές Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2024.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, με όραμα και μεθοδικότητα, εστιάζοντας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, προς όφελος των πολιτών.

Μέσω του προγραμματισμού, οι υπόχρεοι στις συνεδριάσεις, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, πληροφορούνται έγκαιρα τις ημερομηνίες και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και παραγωγική συμμετοχή τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Δρεμσίζης, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου και την έγκαιρη ενημέρωση των μελών, όρισε τις Τακτικές Συνεδριάσεις για κάθε μήνα. Επιπλέον, όρισε τις ημερομηνίες για τις Ειδικές Συνεδριάσεις Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ο κ. Κοντός, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, όρισε τις ημερομηνίες για τις Συνεδριάσεις της για κάθε μήνα του 2024.

Ο Προγραμματισμός έχει ως εξής:

α/α

Ημερομηνία τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Ημερομηνία τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας

1.

-

-

22-2-2024

2.

29-2-2024

29-2-2024

-

3.

14-3-2024

-

-

4.

28-3-2024

28-3-2024

-

5.

11-4-2024

-

18-4-2024

6.

25-4-2024

25-4-2024

-

7.

16-5-2024

-

-

8.

30-5-2024

30-5-2024

20-6-2024

9.

13-6-2024

-

-

10.

27-6-2024

27-6-2024

-

11.

11-7-2024

25-7-2024

 

12.

25-7-2024

-

-

13.

8-8-2024

-

22-8-2024

14.

27-8-2024

27-8-2024

-

15.

12-9-2024

-

-

16.

26-9-2024

26-9-2024

-

17.

17-10-2024

-

24-10-2024

18. 

31-10-2024

31-10-2024

-

19.

14-11-2024

-

-

20.

28-11-2024

28-11-2024

-

21.

12-12-2024

-

12-12-2024

22.

19-12-2024

19-12-2024

-