Συνεδρίαση Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου στις 12/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Εύμοιρο  7  Φεβρουαρίου   2024
ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Π. Κασάπης                     Αριθμ.Πρωτ. 3717
Τηλέφωνο: 25413 50440

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

        Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 12 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για  να  συζητηθούν  τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

  1. Ενημέρωση και συζήτηση για διάφορα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα και για αιτήματα κατοίκων της περιοχής.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ