ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Τίτλος Ημ. Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 04/07/2024
Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (δημοσιογράφος) 27/06/2024
ΣΔΑΝΞ: Πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού (ΣΟΧ 1/531/08-05-2024) 10/06/2024
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας 15/05/2024
ΣΔΑΝΞ: Πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών 10/05/2024
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας διάρκειας 2 μηνών 30/04/2024
Πρόσληψη δύο ατόμων στο Τμ. Πρασίνου του Δήμου Ξάνθης, διάρκειας δύο μηνών 12/04/2024
Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης 04/04/2024
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης 02/04/2024
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές 21/02/2024
Αναμορφωμένοι πίνακες απορριπτέων & κατάταξης - βαθμολογίας της ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης (πρόσληψη 4 οδηγών με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας) 19/12/2023
Προσωρινοί πίνακες της ΣΟΧ 3/2023, για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, ΔΕ Οδηγών 09/11/2023
Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 10/11/2023 06/11/2023
Πρόσληψη 4 Οδηγών Απορριμματοφόρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023) 19/10/2023
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας (κωδ. θέσεων 201, 202, 203) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 17/10/2023
2ος Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας (κωδ. θέσης 101) και Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και προσληπτέων (κωδ. θέσης 102) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 25/09/2023
Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και αναμορφωμένος πίνακας απορριπτέων (κωδ. θέσης 101) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 Δήμου Ξάνθης 12/09/2023
Τελικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024 04/09/2023
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακες προσληπτέων και πίνακας απορριπτέων (πλήρους, μερικής 4ωρης και μερικής 3ωρης απασχόλησης) 30/08/2023
Προσωρινοί πίνακες της ΣΟΧ 2/2023, για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων 25/08/2023
Κέντρο Πολιτισμού: Πρόσληψη καθηγητών Ωδείου για την σχολική χρονιά 2023-2024 21/08/2023
Προσωρινοί πίνακες της ΣΟΧ 1/2023, για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης 11/08/2023
Πρόληψη ΣΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας 02/08/2023
Πρόσληψη ΣΟΧ σε υπηρεσίες Σχολικών Μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024 02/08/2023
Ανακοίνωση για την Σύναψη ΣΟΧ 2/2023 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης 25/07/2023
Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ τεσσάρων (4) οδηγών για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 18/07/2023
Ανακοίνωση για την Σύναψη ΣΟΧ 1/2023 για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 14/07/2023
Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης 20/06/2023
ΣΔΑΝΞ: Ορθή επανάληψη πίνακα κατάταξης και πίνακα προσληπτέων 08/06/2023
ΣΔΑΝΞ: Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης της ΣΟΧ 1/2023 30/05/2023
ΣΔΑΝΞ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 12/05/2023
Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων και τελικός πίνακας προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2022 του Δήμου Ξάνθης 12/01/2023
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση τριών υποψηφίων δικηγόρων στον δήμο Ξάνθης 22/12/2022
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023 19/12/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 09/12/2022
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023 06/09/2022
Διορθωμένοι τελικοί πίνακες κατάταξης (μερικής 4ωρης και μερικής 3ωρης απασχόλησης) 29/08/2022
Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τελικοί πίνακες προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023 26/08/2022
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων (πλήρους, μερικής 4ωρης και μερικής 3ωρης απασχόλησης) και πίνακας απορριπτέων για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων 18/08/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τριών (3) μηνών 03/08/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023 25/07/2022
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, πίνακας αποκλειομένων και πίνακες προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Ξάνθης 21/07/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 23/06/2022
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας, διάρκειας δύο (2) μηνών 15/06/2022
Ανάρτηση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 1/2022) του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης 02/06/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθ. ΣΟΧ 1 /2022 (ΚΚΠΑ) 01/06/2022
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη πτυχιούχου ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων 18/02/2022
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, ΔΕ Οδηγών, της ΣΟΧ 2/2021 22/12/2021
Κέντρο Πολιτισμού: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2021-2022 02/11/2021
Δημόσια κλήρωση λόγω ισοβαθμίας υποψηφίων 07/10/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 01/10/2021
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων ΣΟΧ 2/2021 Δήμου Ξάνθης 28/09/2021
Πίνακες επιτυχόντων - προσληπτέων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 31/08/2021
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 23/08/2021
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. 18600/16-8-2021 γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη 19/08/2021
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη – δημοσιογράφου του Δημάρχου Ξάνθης 18/08/2021