Πρόσληψη ΣΟΧ σε υπηρεσίες Σχολικών Μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Ιορδανίδου Παρθένα,
Παπαδόπουλος Ιωάννης                                       Ξάνθη, 1 Aυγούστου 2023
Τηλέφωνο: 2541083240-1 Αριθ.                            Πρωτ.: 17839

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Ξάνθης.

Υποβολή αιτήσεων: από 3/8/2023 έως και 17/8/2023.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα σχετικά έγγραφα (αρχείο zip)