Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (δημοσιογράφος)

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ξάνθη, 21 Ιουνίου 2024
Αριθ. πρωτ.: 19103

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Ο Δήμαρχος Ξάνθης γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ο/Η ανωτέρω θα πρέπει να έχει εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα παρέχει συμβουλές και ειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς, σε θέματα που αφορούν την προβολή του έργου και των δράσεων  του Δήμου Ξάνθης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και λήγει την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης και την ανακοίνωση των προθεσμιών, πατώντας εδώ!