ΣΔΑΝΞ: Πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!