Κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 6
Υποκατηγορίες:
folder.png 01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 3515
folder.png 02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 2568
folder.png 03 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 859
folder.png 04 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 729
folder.png 05 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 133
folder.png 06 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 149

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτήν την κατηγορία!

Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη