Κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 6
Υποκατηγορίες:
folder.png 01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 3366
folder.png 02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 2427
folder.png 03 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 801
folder.png 04 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Υποκατηγορίες: 8
Αρχεία: 704
folder.png 05 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 131
folder.png 06 ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Υποκατηγορίες: 9
Αρχεία: 145
Τα στοιχεία αναρτώνται με ευθύνη των κατά αντικείμενο αρμόδιων Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη