Από 01/12/2022 έως 31/12/2023

Αποφάσεις Δημάρχου: 9ΤΓΨΩΚ8-Π1Ζ9Ξ5ΜΩΚ8-Χ4Ε9ΤΒ8ΩΚ8-Ψ7ΤΨΚΩΗΩΚ8-ΥΛ16ΒΜΓΩΚ8-7ΜΟ6ΡΤ2ΩΚ8-Ψ45

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:

  • Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης  του Κωνσταντίνου.
  • Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
  • Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν.
  • Αντιδημάρχου Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
  • Αντιδημάρχου Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή
  • Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου.
  • Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φανουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

 


-  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

-  Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.