Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από κεντρικές δημόσιες αρχές.

Γραμματέας : Ανδρέου Μαρία - Άννα    τηλ. 2541024432


 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
Γραμματέας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΛΗ:

 1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2. ΑΜΟΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 3. ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 4. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
 5. ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 6. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 7. ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 9. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 10. ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
 11. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 12. ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 13. ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
 14. ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ
 15. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 16. ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 17. ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 18. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 19. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΙΝΑΤΣ
 20. ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ
 21. ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΑ
 22. ΜΠΟΓΙΑΡ ΑΧΜΕΤ ΣΕΛΑΙΝΤΗΝ
 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 25. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 26. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 27. ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 28. ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 29. ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 30. ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 31. ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 32. ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 33. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 34. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 35. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ