Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από κεντρικές δημόσιες αρχές. Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Γραμματέας : Ανδρέου Μαρία - Άννα    τηλ. 2541024432  

Δι@ύγεια: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης


 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

α.   Πρόεδρος: Ιωάννης Μπούτος

β.   Αντιπρόεδρος: Ματθαίος Σαββίδης

γ.   Γραμματέας: Σινάν Τοπ

 
ΜΕΛΗ:
 1. Ανταμπούφης Νικόλαος

 2. Ασκαρίδης Ηλίας

 3. Βογιατζής Κωνσταντίνος

 4. Γεωργιάδης Δημοσθένης

 5. Γουναρίδης Στυλιανός

 6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

 7. Δημούδη Χρυσούλα

 8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος

 9. Ελευθεριάδης Απόστολος

 10. Ζερενίδης Ιωάννης

 11. Ηλιάδης Θωμάς

 12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

 13. Ιγιαννίδης Στέφανος

 14. Καλογερής Γεώργιος

 15. Καμαρίδης Ιπποκράτης

 16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

 17. Καφφετζής Κωνσταντίνος

 18. Λύρατζης Πασχάλης

 19. Μελισσόπουλος Σάββας

 20. Μπαντάκ Σιαμπάν

 21. Μπεκήρ Ογλού Σουά

 22. Μπούτος Ιωάννης

 23. Παπά Σοφία

 24. Παπαδάκης Θεοφάνης

 25. Παπαδόπουλος Βασίλειος

 26. Παπαδόπουλος Κυριάκος

 27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

 28. Παπαχρόνης Ιωάννης

 29. Παυλίδου Ελισάβετ

 30. Σαββίδης Ματθαίος

 31. Σπανίδης Μιχαήλ

 32. Σταυρακάρας Παναγιώτης

 33. Ταρενίδης Παναγιώτης

 34. Τοπ Σινάν

 35. Τσακιρίδης Αφεντούλης

 36. Τσαρεκτσή Τζενάν

 37. Φανουράκης Εμμανουήλ

 38. Χαριτωνίδου Ειρήνη

 39. Χασάν Ογλού Φερτούν

 40. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

 41. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ

 

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη