Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από κεντρικές δημόσιες αρχές. Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Γραμματέας : Ανδρέου Μαρία - Άννα    τηλ. 2541024432

 


 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

α.   Πρόεδρος: Ιωάννης Μπούτος

β.   Αντιπρόεδρος: Ματθαίος Σαββίδης

γ.   Γραμματέας: Σινάν Τοπ

 
ΜΕΛΗ:
 1. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
 2. Ανταμπούφης Νικόλαος

 3. Ασκαρίδης Ηλίας

 4. Βογιατζής Κωνσταντίνος

 5. Γεωργιάδης Δημοσθένης

 6. Γουναρίδης Στυλιανός

 7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

 8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος

 9. Ελευθεριάδης Απόστολος

 10. Ζερενίδης Ιωάννης

 11. Ηλιάδης Θωμάς

 12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

 13. Ιγιαννίδης Στέφανος

 14. Καλογερής Γεώργιος

 15. Καμαρίδης Ιπποκράτης

 16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

 17. Καφφετζής Κωνσταντίνος

 18. Λύρατζης Πασχάλης

 19. Μελισσόπουλος Σάββας

 20. Μπαντάκ Σιαμπάν

 21. Μπεκήρ Ογλού Σουά

 22. Μπούτος Ιωάννης

 23. Παπά Σοφία

 24. Παπαδάκης Θεοφάνης

 25. Παπαδόπουλος Βασίλειος

 26. Παπαδόπουλος Κυριάκος

 27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

 28. Παπαχρόνης Ιωάννης

 29. Παυλίδου Ελισάβετ

 30. Σαββίδης Ματθαίος

 31. Σπανίδης Μιχαήλ

 32. Σταυρακάρας Παναγιώτης

 33. Τσαΐρογλου Μανιώ
 34. Τοπ Σινάν

 35. Τσακιρίδης Αφεντούλης

 36. Τσαρεκτσή Τζενάν

 37. Φανουράκης Εμμανουήλ

 38. Χατζηαντωνίου Αθανάσιος
 39. Χαριτωνίδου Ειρήνη

 40. Χασάν Ογλού Φερτούν

 41. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.