Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από κεντρικές δημόσιες αρχές. Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Γραμματέας : Ανδρέου Μαρία - Άννα    τηλ. 2541024432

 


 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

α.   Πρόεδρος: Μπούτος Ιωάννης

β.   Αντιπρόεδρος: Χατζηαντωνίου Αθανάσιος

γ.   Γραμματέας: Παπαδάκης Θεοφάνης

 

ΜΕΛΗ:

 1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2. ΑΝΤΑΜΠΟYΦΗΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ
 3. ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 6. ΓΟΥΝΑΡIΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ
 7. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 10. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 11. ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
 12. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 13. ΙΓΙΑΝΝIΔΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ
 14. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 15. ΚΑΜΑΡIΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡAΤΗΣ
 16. ΚΑΡA ΟΣΜAΝ ΧΑΣAΝ ΛΕΒEΝΤ
 17. ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 18. ΛYΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧAΛΗΣ
 19. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 20. ΜΠΑΝΤAΚ ΣΙΑΜΠAΝ
 21. ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΑ
 22. ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 23. ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ
 24. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 26. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 27. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 28. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 29. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 30. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
 31. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 32. ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 33. ΤΟΠ ΣΙΝΑΝ
 34. ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ
 35. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
 36. ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ
 37. ΦΑΝΟΥΡAΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥHΛ
 38. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 39. ΧΑΣAΝ ΟΓΛΟY ΦΕΡΤΟYΝ
 40. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 41. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ