Δημοτική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Δήμαρχος Ξάνθης) (Πρόεδρος)
 2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ
 4. ΣΙΑΜΠΑΝ ΜΠΑΝΤΑΚ
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 7. ΣΟΥΑ ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ
 8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
 9. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ
 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ
 6. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ
 7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ