Από 01/11/2021 έως 30/11/2022

Αποφάσεις Δημάρχου: 6Λ66ΩΚ8-ΜΘΣ, Ψ4ΣΘΩΚ8-ΧΚΣ, 9ΩΗΡΩΚ8-ΨΛ5, ΨΙ0ΡΩΚ8-5ΚΘ, 69ΕΣΩΚ8-ΦΝΜ και ΨΚΘΩΩΚ8-Υ9Δ

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:
• Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
• Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
• Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν.
• Αντιδημάρχου Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.

• Αντιδημάρχου Αμβροσιάδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή
• Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αμβροσιάδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.
• Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου.
• Αντιδημάρχου Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης του Γεωργίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

Η τέλεση των πολιτικών γάμων, ανατίθεται εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.