ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                           Ξάνθη   25 Νοεμβρίου 2010                 

Πληροφορίες: Τηλ:2541024432                                Αριθμ.Πρωτ: 50424

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Έγκριση της αριθμ.33/10 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
ΘΕΜΑ 2ο:       Ορισμός Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)
ΘΕΜΑ 3ο:       Αποδοχή παραίτησης & αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Δημοτικής επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 4ο:       Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης δημοτικού συμβούλου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 5ο:       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήματος του Κοντόπουλου Κωνσταντίνου για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης επί της Θεοδ. Δούκα (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 6ο:       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήματος του Αναστασιάδη Ιωάννη για την χορήγηση άδειας εισόδου οχημάτων και μηχανημάτων έργων στο πεζοδρόμιο της οδού Γεωργίου Σταύρου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής) 
ΘΕΜΑ 7ο:       Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 8ο:       Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 9ο:       Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Π. ΞΑΝΘΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Αριστείδου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 11ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 12ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «Αποκατάσταση φρεατίων οδών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 13ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση οδού Ε. Λάμπρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 14ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
(εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία ΚΕΠ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων κοινόχρηστων χώρων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών » (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Παλαιάς Καπναποθήκης για τη δημιουργία κέντρου εφαρμογής & προβολής ενεργειακών συστημάτων στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 19ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΥΜΟΙΡΟΥ(εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ-ΙΑΣΜΟΥ»
(εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)  
ΘΕΜΑ 22ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 23ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΥΔΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ & ΦΤΡΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)  
ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΡΟΙΑΣ & ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 32ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 33ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ(εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 34ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 35ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 36ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ & ΧΡΥΣΑΣ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 37ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 38ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» (αστικά τμήματα) (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 39ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 40ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ