ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.- 375 -                                                 Κιμμέρια 10-12-2010

 

                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Ο κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων καλεί με την

παρούσα Πρόσκληση τους κ. κ. Τοπικούς Συμβούλους του Τοπικού

Διαμερίσματος Κιμμερίων σε Τακτική Συνεδρίαση την 15-12-2010

 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30 για την εξέταση του παρακάτω θέματος :

 

 Θέμα: "Τρόπος διάθεσης βοσκήσιμων εκτάσεων 2011  "

 

                       

 

                                           Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

                                                                Κιμμερίων

 

 

                                                            Τσαμούρ Χουσείν