Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

https://kkpaofxanthi.gr/

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (Ν.Π.Δ.Δ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 (ΦΕΚ1190/9-6-2011, τεύχος β’).

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:

 • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας- τρίτης ηλικίας.

 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ευπαθών ομάδων στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων.

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

 1. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 2. Ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων.
 3. Βοήθεια στο Σπίτι.
 4. Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων.
 5. Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (βάση του οργανογράμματος ΦΕΚ117/25-01-2013, τεύχος β’, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ξάνθης:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου, οι υπηρεσίες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωργαφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος.Το κάθε τμήμα εξυπηρετεί μία περιοχή της περιφέρειας του Δήμου.

Επιμελούνται την παροχή σύγχρονης Προσχολικής Αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας (ΦΕΚ497/22-04-2002 τεύχος β’).

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ Ξάνθης:

Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι ή προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής πειρθάλψεως και άλλης μορφής ασύλου.

Τμήμα Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες:

Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προστασίας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα υλοποιεί:

 • Βοήθεια στο Σπίτι Ξάνθης

 • Βοήθεια στο Σπίτι Σταυρούπολης

 • Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου: https://kkpaofxanthi.gr/

Δείτε: υπ’ αριθ. 215/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (ΦΕΚ 1190/9-6-2011/τευ. Β΄)