Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ξάνθης

 
Τηλ. &  FAX (και των δύο επιτροπών):  25410 65043
 
1. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης
2. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης
 
 
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης είναι: 
- Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
− Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού των μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
− Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείου, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.
Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του N. 3463/2006, από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής:
− Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
− Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Ένας Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους αντίστοιχης σχολικής μονάδας.
− Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, − Δύο εκπρόσωποι του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, που προτείνονται από αυτόν κατά προτεραιότητα,
− Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊστάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου..
Δείτε επίσης: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ. αρ. 224/2014 για τον ορισμό μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης»
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου,
− H εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού του μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
− Η Εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.
Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής:
− Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
− Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
− Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας,
− Δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης που προτείνονται από αυτήν κατά προτεραιότητα.
− Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊστάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με
δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου..
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.