ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

kentro koinotitas

Το Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης με Παράρτημα Ρομά, αποτελεί βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “Υπηρεσία μίας στάσης”, λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμου Ξάνθης και εποπτεύεται από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας:

-υποδέχονται και ενημερώνουν τους ωφελούμενους, πληροφορούν ή/και τους παραπέμπουν σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα για τη στήριξη όσων διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (Επισιτιστικής βοήθειας & Υλικής στέρησης),

-παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την λήψη προνοιακών επιδομάτων,

-πληροφορούν ή/και παραπέμπουν τους ωφελούμενους σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας,

-συνοδεύουν τους ωφελούμενους, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας,

-ενημερώνουν και υποστηρίζουν τους ωφελούμενους σε θέματα απασχόλησης, όπως παραπομπή στην ΔΥΠΑ, Ατομικό Σχέδιο Ένταξης Ωφελούμενου, ανανεώσεις καρτών ανεργίας, δημιουργία βιογραφικών, προετοιμασία συνεντεύξεων, κλπ.,

 -συμμετέχουν στη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών,

 -συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο

-αναπτύσσουν δράσεις, δικτύωσης με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.), 

-αναπτύσσουν Δίκτυο Εθελοντισμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ξάνθης εξυπηρετεί κατ΄ έτος 5.000-5.500 ωφελούμενους και στελεχώνεται από:

Tέσσερις (4) Kοινωνικούς Λειτουργούς

Δύο (2) Ψυχολόγους

Έναν (1) Παιδαγωγό

Έναν (1) Διοικητικό υπάλληλο

Δύο (2) Νοσηλεύτριες

Έναν (1) Διαμεσολαβητή

 

Διεύθυνση: Γ. Σταύρου 17, 67132 Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας. 2541066813

ESPA 2021 2027