ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΘΛΕ – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017 25/01/2017
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου 29/12/2016
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 02/11/2016
Ανάρτηση πρακτικού - απόφασης Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Ξάνθης 10/10/2016
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ανέργους Κοινωφελούς Εργασίας από τον ΟΑΕΔ 03/10/2016
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας 10/09/2016
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία στο ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού 07/09/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016 20/07/2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 11/05/2016
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 12/04/2016
Νέες οκτάμηνες συμβάσεις στο Δήμο Ξάνθης 12/04/2016
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 ΔE Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο) 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19/11/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 27/10/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ1/2015 (8μηνα καθαριότητας) 23/09/2015
Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 03/09/2015
Προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών 02/09/2015
Πρόσληψη, με σύμβαση ΙΔΟΧ, 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 25/08/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας 31/07/2015
Κέντρο Πολιτισμού: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015 17/07/2015
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη "Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας" 10/07/2015
Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 2 ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος 28/01/2015
Ανακοίνωση: Προσωρινή αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 19/01/2015
Κένρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 8 ατόμων 14/01/2015
Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία 23/10/2014
Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών - Γενικών Καθηκόντων 29/07/2014
Προσλήψεις 20/07/2016

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη