Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη, 27 Ιουλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.: 17376
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ με το Φ.Π.Α (74.400,00 €).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!