Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη, 11 Ιουλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                       Αριθ. Πρωτ.: 21268
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (261.509,10 €) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!