ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη 9  Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ: 37483

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ:25410 22359

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ»

 

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια υγρών καυσίμων (Πρατήρια Υγρών Καυσίμων), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείου Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης κ. Κυριάκο Πεπονίδη προσκομίζοντας, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για την εγγραφή τους σ’ αυτό ή αντίγραφο της αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ